نویسنده = حسن ولیان
ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروندِ شرکتی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 143-165

10.22103/jdc.2022.19858.1273

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی