کلیدواژه‌ها = ایران
تاثیر ویژگی‌ هیات مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکتهای فعال در صنعت غذایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.18796.1192

سیده سارا افتخارپور؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی


بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 7، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-19

10.22103/jdc.2022.18973.1203

آزاد خانزادی؛ علی توسلی نیا؛ علی بهنیا؛ میثم سلطانی


سنجش تأثیر سیاست‌های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 69-86

10.22103/jdc.2022.18925.1198

ناصر یوسف نژاد؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن قدرتی


اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل

دوره 6، شماره 2، دی 1400، صفحه 93-110

10.22103/jdc.2021.18460.1169

سیامک شکوهی فرد؛ اصغر ابوالحسنی؛ امیرعلی فرهنگ


بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز بر فقر در ایران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 163-181

10.22103/jdc.2021.17344.1131

محمد شریف کریمی؛ الهام حشمتی دایاری