کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
اثر نااطمینانی سیاست پولی بر نااطمینانی بازار سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20577.1319

فرهاد رحیمی فر؛ داریوش حسنوند؛ مهدی زاهد غروی