موضوعات = اقتصاد توسعه
بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22103/jdc.2022.18973.1203

آزاد خانزادی؛ علی توسلی نیا؛ علی بهنیا؛ میثم سلطانی


تحلیل تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22103/jdc.2022.18949.1200

فائزه ذریه محمدعلی؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیر؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رضا رنجپور


بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22103/jdc.2022.18622.1180

بلال پناهی؛ محمد رضا فتحی؛ علی مهدیه نجف آبادی؛ سمیه رضی محب سراج


تمایلات سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه: تحلیل بازگشتی، علل و عوامل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22103/jdc.2022.19575.1253

اکرم داودی؛ علی خوزین؛ آرش نادریان


تأثیر سیاست پولی بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19276.1230

عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ هاتف حاضری نیری؛ سعید صمدزاده


تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد با تاکید بر نقش شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران با رویکرد ARDL بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22103/jdc.2022.18921.1197

حشمت اله عسگری؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی


مطالعه تطبیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون شده (hedge fund) در سایر کشورها و بررسی امکان‌پذیری راه‌اندازی آن‌ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22103/jdc.2022.19536.1248

مجید عموعلی؛ محمدهاشم بت شکن؛ علی قدمی عربی؛ آرش غفاری


رابطه بین کیفیت پیش‌بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت‌ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19364.1232

فاطمه دهقان؛ دکتر امید پورحیدری؛ دکتر احمد خدامی پور


بررسی تاثیر مولفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19228.1220

نیما رنجی؛ علی رمضانی


تحلیل اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه انسانی بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19537.1249

شیرین اربابیان؛ زهرا زمانی


بررسی عوامل بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19538.1250

یاسر رضائی پیته نوئی؛ سید رضا میرعسکری


ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروندِ شرکتی جهت پایداری محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19858.1273

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی


تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19867.1275

محمدعلی مقصودپور؛ مصطفی سلیمی فر؛ نرگس صالح نیا


شناسایی و رتبه‌بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تاثیرگذار برعملکرد شرکت‌ها با تاکید بر چرخه‌های سیاسی و تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.20006.1285

محمدجواد سلیمی؛ علی رحمانی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ کیوان شیخی


ارزیابی محدودیت‌های استفاده یکپارچه از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19831.1271

ممعصومه دشتی نژاد؛ محمد ایمانی برندق؛ وهاب رستمی؛ علی محمدی


بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19573.1252

ناصر شمس قارنه؛ فربد پارسا؛ محمدجواد مقبلی؛ احسان سپهوند؛ محمدرضا رضائی فر


تاثیر کووید 19 روی سطح رفاه خانوار‌های استان یزد و کرمان یک تخمین از شاخص رفاه انگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19765.1265

ابوالفضل رحیمی


بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود کارایی شرکتها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19403.1236

سمیرا متقی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محسن حیدری نسب


بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.20196.1301

مریم نادری؛ محمد محمودی؛ شهره یزدانی


بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم‌گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22103/jdc.2022.20398.1309

بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه؛ مهدی بهارمقدم؛ کاظم شمس الدینی


سنجش تأثیر سیاست‌های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 69-86

10.22103/jdc.2022.18925.1198

ناصر یوسف نژاد؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن قدرتی