موضوعات = تجارت بین‌الملل
اثرات سرریزهای تکنولوژی حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.20660.1325

بهنام سعیدی؛ عبدالعلی منصف؛ مهدی نجاتی


تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات در کشورهای منتخب در حال‌توسعه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 45-62

10.22103/jdc.2022.19782.1268

محمد فردین حریقی؛ سعید دائی کریم زاده؛ حسین شریفی رنانی


تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-84

10.22103/jdc.2022.18792.1191

حسین امینی؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


بررسی جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا با استفاده از رویکرد تئوری شبکه

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 227-250

10.22103/jdc.2022.19086.1210

لیلا میرتاج الدینی؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ میرحسین موسوی؛ کیومرث حیدری


تأثیر تورم بر رشد اقتصادی: رهیافت متاآنالیز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-151

10.22103/jdc.2020.16094.1099

علی سایه میری؛ کمال احمدی؛ مهدی امیدی