موضوعات = تجارت بین‌الملل
تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22103/jdc.2022.18792.1191

حسین امینی؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


تاثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات در کشورهای منتخب در حال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19782.1268

محمد فردین حریقی؛ سعید دائی کریم زاده؛ حسین شریفی رنانی


بررسی جایگاه و شدت رقابت تجارت برق ایران در منطقه غرب آسیا با استفاده از رویکرد تئوری شبکه

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 227-250

10.22103/jdc.2022.19086.1210

لیلا میرتاج الدینی؛ شمس اله شیرین بخش ماسوله؛ میرحسین موسوی؛ کیومرث حیدری


تأثیر تورم بر رشد اقتصادی: رهیافت متاآنالیز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-151

10.22103/jdc.2020.16094.1099

علی سایه میری؛ کمال احمدی؛ مهدی امیدی