دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد با تاکید بر نقش شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران با رویکرد ARDL بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22103/jdc.2022.18921.1197

حشمت اله عسگری؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی


تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22103/jdc.2022.18792.1191

حسین امینی؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


مطالعه تطبیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون شده (hedge fund) در سایر کشورها و بررسی امکان‌پذیری راه‌اندازی آن‌ها در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22103/jdc.2022.19536.1248

مجید عموعلی؛ محمدهاشم بت شکن؛ علی قدمی عربی؛ آرش غفاری


رابطه بین کیفیت پیش‌بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت‌ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19364.1232

فاطمه دهقان؛ دکتر امید پورحیدری؛ دکتر احمد خدامی پور


بررسی تاثیر مولفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19228.1220

نیما رنجی؛ علی رمضانی


تحلیل اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه انسانی بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19537.1249

شیرین اربابیان؛ زهرا زمانی


بررسی عوامل بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19538.1250

یاسر رضائی پیته نوئی؛ سید رضا میرعسکری


ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروندِ شرکتی جهت پایداری محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19858.1273

امیر قربانیان؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ حسن بودلائی


تاثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات در کشورهای منتخب در حال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22103/jdc.2022.19782.1268

محمد فردین حریقی؛ سعید دائی کریم زاده؛ حسین شریفی رنانی


تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19867.1275

محمدعلی مقصودپور؛ مصطفی سلیمی فر؛ نرگس صالح نیا


بررسی رابطه سواد مالی و مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) با تأکید بر استراتژی کاهش ریسک تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.18242.1157

اکرم تفتیان؛ فرزاد باقی‌نسب


تاثیر ویژگی‌ هیات مدیره بر قابلیت بازاریابی شرکتهای فعال در صنعت غذایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.18796.1192

سیده سارا افتخارپور؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی رازی


شناسایی و رتبه‌بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تاثیرگذار برعملکرد شرکت‌ها با تاکید بر چرخه‌های سیاسی و تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.20006.1285

محمدجواد سلیمی؛ علی رحمانی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ کیوان شیخی


ارزیابی محدودیت‌های استفاده یکپارچه از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19831.1271

ممعصومه دشتی نژاد؛ محمد ایمانی برندق؛ وهاب رستمی؛ علی محمدی


بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19573.1252

ناصر شمس قارنه؛ فربد پارسا؛ محمدجواد مقبلی؛ احسان سپهوند؛ محمدرضا رضائی فر


تاثیر کووید 19 روی سطح رفاه خانوار‌های استان یزد و کرمان یک تخمین از شاخص رفاه انگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19765.1265

ابوالفضل رحیمی


بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود کارایی شرکتها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19403.1236

سمیرا متقی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محسن حیدری نسب


تاثیر همه‌گیری کووید-19 بر بازار سهام ؛ مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22103/jdc.2022.19657.1259

سیما اسکندری سبزی؛ اعظم حاجی آقاجانی


تأثیر اجرای گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده هزینه نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.19955.1279

سارا مکوندی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری


بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.20196.1301

مریم نادری؛ محمد محمودی؛ شهره یزدانی


موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.20008.1288

افضل بیک محمدی؛ دکتر محمدعلی فیض‌پور؛ کاظم یاوری


بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم‌گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22103/jdc.2022.20398.1309

بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه؛ مهدی بهارمقدم؛ کاظم شمس الدینی


ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت‌های بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22103/jdc.2022.20420.1310

پری ممبنی؛ ولی خدادادی؛ علی محمودی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


اثر نااطمینانی‌تورم بر شادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22103/jdc.2023.19861.1274

جواد طاهری زاده اناری پور؛ عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی،؛ مهدی نجاتی


اثرگذاری تغییر حجم و ترکیب سرمایه‌گذاری بر تولید و اشتغال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22103/jdc.2023.20601.1321

رمضان حسین زاده


ارزیابی آثار تکانه‏ های کارایی نهایی سرمایه ‏گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22103/jdc.2023.20640.1327

موسی مقصودی شورابی؛ منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه