دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد با تاکید بر نقش شاخص توسعه انسانی در اقتصاد ایران با رویکرد ARDL بوت استرپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22103/jdc.2022.18921.1197

حشمت اله عسگری؛ علی مریدیان؛ فاطمه هواس بیگی


شناسایی و رتبه‌بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تاثیرگذار برعملکرد شرکت‌ها با تاکید بر چرخه‌های سیاسی و تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.20006.1285

محمدجواد سلیمی؛ علی رحمانی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ کیوان شیخی


ارزیابی محدودیت‌های استفاده یکپارچه از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19831.1271

ممعصومه دشتی نژاد؛ محمد ایمانی برندق؛ وهاب رستمی؛ علی محمدی


بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19573.1252

ناصر شمس قارنه؛ فربد پارسا؛ محمدجواد مقبلی؛ احسان سپهوند؛ محمدرضا رضائی فر


تاثیر کووید 19 روی سطح رفاه خانوار‌های استان یزد و کرمان یک تخمین از شاخص رفاه انگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22103/jdc.2022.19765.1265

ابوالفضل رحیمی


تاثیر همه‌گیری کووید-19 بر بازار سهام ؛ مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22103/jdc.2022.19657.1259

سیما اسکندری سبزی؛ اعظم حاجی آقاجانی


تأثیر اجرای گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده هزینه نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.19955.1279

سارا مکوندی؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حمیدرضا جعفری


بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.20196.1301

مریم نادری؛ محمد محمودی؛ شهره یزدانی


موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22103/jdc.2022.20008.1288

افضل بیک محمدی؛ دکتر محمدعلی فیض‌پور؛ کاظم یاوری


بررسی و تبین عوامل موثر بر تصمیم‌گیریهای متفاوت سرمایه‌گذاران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22103/jdc.2022.20398.1309

بهروز مهرعلی تبارفیروزجاه؛ مهدی بهارمقدم؛ کاظم شمس الدینی


ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت وجود ساختارهای هولوگرافیک شرکت‌های بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22103/jdc.2022.20420.1310

پری ممبنی؛ ولی خدادادی؛ علی محمودی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


اثر نااطمینانی‌تورم بر شادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22103/jdc.2023.19861.1274

جواد طاهری زاده اناری پور؛ عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی،؛ مهدی نجاتی


اثرگذاری تغییر حجم و ترکیب سرمایه‌گذاری بر تولید و اشتغال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22103/jdc.2023.20601.1321

رمضان حسین زاده


ارزیابی آثار تکانه‏ های کارایی نهایی سرمایه ‏گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401

10.22103/jdc.2023.20640.1327

موسی مقصودی شورابی؛ منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه


تابع واکنش سیاست‌گذار پولی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20626.1322

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محسن مهرآرا؛ علی خواجه محمدلو


اثر نااطمینانی سیاست پولی بر نااطمینانی بازار سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20577.1319

فرهاد رحیمی فر؛ داریوش حسنوند؛ مهدی زاهد غروی


ارائه و اعتبارسنجی مدل اجرای خط مشی‌های عمومی آموزش عالی کشوردر راستای تحقق دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20683.1330

فهیمه خدامی عباسیه؛ ابراهیم گیوکی؛ یاسر سالاری؛ زهرا شکوه؛ حمیدرضا ملائی


تحلیل سودآوری در شرایط قبل و بعد از ادغام و تملیک در بانک های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22103/jdc.2023.20835.1342

فرناز برخورداری؛ محمد علی دهقان دهنوی؛ مصطفی سرگلزایی؛ محمد رجایی باغسیائی


اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22103/jdc.2023.21243.1374

حامد پوراکبر؛ سیما اسکندری سبزی؛ امیرعلی فرهنگ؛ رستم قره داغی


ارتباط بین توسعه مالی و کارآفرینی با تاکید بر کیفیت نهادی در کشورهای MENA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.20983.1354

محسن محمدی خیاره؛ امینه زیوری


اثرات سرریزهای تکنولوژی حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.20660.1325

بهنام سعیدی؛ عبدالعلی منصف؛ مهدی نجاتی


تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نقدینگی در شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.21005.1355

اسماعیل رمضانپور؛ نرجس زمانی؛ یاسر رضائی پیته نوئی


ارزیابی اثرات سرریز کیفیت نهادی بر کارایی انرژی کشورهای منتخب: رویکرد پانل دیتای پویای فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.21039.1357

مهدی شیرافکن لمسو؛ سید عبدالمجید جلایی


بررسی تعاملات رفتارهای مالی شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران تحت رویکرد پانل خودرگرسیون برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22103/jdc.2023.21325.1379

نسرین رضائی مقدم؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ هادی اسماعیل پورمقدم


رابطه بین اقتصاد سایه‌ای و ارکان رقابت‌پذیری در ایران با بهره‌گیری از رویکرد مارکوف سویچینگ- ور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22103/jdc.2023.20883.1350

مهدی فیل سرائی؛ علی نقی زاده


بررسی اثرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22103/jdc.2023.20879.1351

آیدا نهانی؛ الناز انتظار؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ محمد سخنور


طراحی الگوی ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی با رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

10.22103/jdc.2023.21763.1404

سیدنجیب اله شنائی؛ علی ذبیحی؛ محمد رضا شورورزی


بررسی تاثیر جزم نگری مالی، اضطراب مالی و دانش مالی بر نگرش ریسک مالی و تاثیر آن بر رفتار مخرب مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22103/jdc.2023.21141.1365

محمد سجاد نظری؛ امیرحسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی


بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها (رویکرد مدل‌های VAR-TVPDMA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22103/jdc.2023.21279.1384

فریبا حیدری؛ کامران ندری؛ غلامعلی حاجی


اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.21943.1410

ولی الله شهبازخانی؛ حمیدرضا حری؛ علی کشاورزی


بررسی آثار تکانه‏ های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.21892.1407

یحیی محقق؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


بررسی اثر ایزومورفیسم نهادی بر گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.20847.1343

افسانه تازیکه لمسکی؛ علی خوزین؛ علیرضا معطوفی؛ منصور گرکز


بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی برشاخص کارآفرینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22103/jdc.2023.21661.1395

غلامرضا زمانیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ رضا اشرفگنجویی


بررسی تأثیر تکانه‌های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22103/jdc.2023.20991.1362

آزاده بهرامی؛ محسن زاینده رودی


تحلیل محتوای دو دهه پژوهش‌های سیستم‌های هوشمند نظارتی برای شناسایی تقلب مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22103/jdc.2023.22263.1426

ایمان رئیسی وانانی؛ عباس باقریان کاسگری؛ مقصود امیری؛ سعید همایون