داوران

#

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت/ سازمان

اعظم احمدیان

دکترای تخصصی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده پولی وبانکی

رضا اشرف‌گنجویی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجید افشاری راد

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

حسین اکبری‌فرد

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

عبدالله انصاری

دانشیار

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

محسن ابراهیمی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

رویا آل‌عمران

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تبریز

سعید ایرانمنش

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه هرمزگان

روزبه بالونژادنوری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده امور اقتصادی

داریوش بوستانی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجتبی بهمنی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حجت پارسا

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس

امید پورحیدری

استاد

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدمهدی پورسعید

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

امیرحسین تائبی نقندری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرمان

علیرضا تمیزی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

داود جعفری سرشت

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

سیدعبدالمجید جلائی

استاد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمیدرضا حری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علیرضا حسن‌زاده جزدانی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاد خانزادی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

باقر درویشی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام

آنیتا دولت‌زاده

دانشجوی دکتری

گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید ده‌یادگاری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

میثم رافعی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

فرزاد رحیم‌زاده

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان

ابراهیم رضایی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده تحقیق و توسعه انسانی

هاشم زارع

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز

علی سایه‌میری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام

زانیار سجادی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان

علی سلمان‌پور زنوز

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرند

علی سوری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه تهران

عبدالله شایان

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام

علیرضا شکیبایی

استاد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

کاظم شمس‌الدینی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

الهه شهابی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

زین‌العابدین صادقی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

نورالله صالحی آسفیجی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجتبی صفی‌پور افشار

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید صمدی دانشیار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

سمانه طالعی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه اردکان

فاطمه طالقانی

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

مریم‌السادات طباطبائیان

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

ریحانه عرب‌پور

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی عرب‌صالحی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

حشمت‌اله عسگری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام

مصطفی غلامی

دانشجوی دکتری

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

زهرا فتوره‌چی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

امیرعلی فرهنگ

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

سعید فلاح‌پور

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه تهران

محمدعلی فیض‌پور

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

علی کشاورزی

فارغ‌التحصیل

دکترای گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

کریم کیاکجوری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بندر انزلی

غلامحسین گل‌ارضی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

محمد لشکری

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

حمید لعل‌خضری

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات

یوسف محمدزاده

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه

پرویز محمدزاده

استاد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز

سمیرا متقی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

امیرحسین مزینی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

شهرام معینی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

مانی مؤتمنی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران

مهدی نجاتی

دانشیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد نوروزی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی اشراق

عبدالرحیم هاشمی دیزج

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی یزدانی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی

محمدقلی یوسفی

استاد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی