فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی  به مجله توسعه و سرمایه، ابتدا مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارشی اعلام شده در سایت مجله و ارتباط مقاله با موضوعات مجله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله در مورد تأیید ارسال مقاله به داوری و پرداخت هزینه داوری مقاله به نویسنده محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد. در ذیل فرایند پذیرش و چاپ مقاله در این مجله نشان داده شده است: