اخذ رتبه علمی «ب» در سال 1399 در سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم

 

مجله توسعه و سرمایه

دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

لطفاً در ارسال مقاله دقت فرمائید؛ تمام مراحل ارسال مقاله بر عهده خود نویسنده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

 بر اساس آیین‌نامۀ نشریات علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت تحریریه نشریه و تأیید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مبلغ دو میلیون ریال (معادل دویست هزار تومان) برای داوری مقالات و یک میلیون ریال (معادل صد هزار تومان) بابت ویراستاری و چاپ مقاله دریافت می‌شود.

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-244 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان