کلیدواژه‌ها = کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-84

10.22103/jdc.2022.18792.1191

حسین امینی؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج