نویسنده = مجید افشاری راد
تأثیر ترتیبات نظام‌های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-84

10.22103/jdc.2022.18792.1191

حسین امینی؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه (رهیافت الگوی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی)

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 157-180

10.22103/jdc.2021.18367.1164

مهدی یزدان شناس باحقوق؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج