کلیدواژه‌ها = آزادی اقتصادی
سنجش تأثیر سیاست‌های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 69-86

10.22103/jdc.2022.18925.1198

ناصر یوسف نژاد؛ علی اکبر فرزین فر؛ حسین جباری؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن قدرتی