دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تیر 1389، صفحه 7-176 
به کارگیری الگوی ایجاد ارزش در صنعت لاستیک

صفحه 107-131

10.22103/jdc.2010.1918

دکتر احمد خدامی‌پور؛ اسماعیل فرزانه کارگر