دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، خرداد 1390، صفحه 7-137 
بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت در ایران (مطالعۀ موردی کشور آلمان)

صفحه 101-117

10.22103/jdc.2018.2062

لیلا میرتاج‌الدینی؛ دکتر سیدعبدالمجید جلائی؛ دکتر حمیدرضا حری