دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، آذر 1401، صفحه 1-252 
تأثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی

صفحه 111-130

10.22103/jdc.2022.19273.1227

الناز اکبرلو؛ مهدی زینالی؛ مهدی علی نژادساروکلایی؛ رسول برادران حسن زاده